Kuka?

Olen vuonna 1966 syntynyt tamperelainen osuuskuntayrittäjä, kansalaisaktivisti, siirtolapuutarhaviljelijä ja kissanomistaja. Olen syntyisin Nekalasta ja nuoruuteni vietin Annalassa. Sittemmin olen asunut niin Hervannassa, Kaukajärvellä, Härmälässä kuin Tammelassakin. Nykyisin asun Hämeenpuistossa.

Pyrin ajamaan rauhaa ja parempaa Tamperetta ja maailmaa muun muassa vasemmistoliiton riveissä, vapaaehtoistoiminnassa, rauhanliikkeessä ja mielenosoituksissa baarikeskusteluja unohtamatta.

Työkseni toimin yrittäjänä käännös- ja tulkkauspalveluja tarjoavassa osuuskunnassa. Muuta työkokemusta olen hankkinut muun muassa hoitoapulaisena sairaaloissa ja vanhainkodissa sekä ravintolatyöntekijänä.

Joulukuussa 2017 2016 minut valittiin Tampereen Vasemmiston puheenjohtajaksi neljänneksi kaudeksi. Edustan myös Pirkanmaata vasemmistoliiton puoluevaltuustossa.

Kuntapolitiikassa olen ottanut asiakseni ajaa reilua, tasa-arvoista, viihtyisää ja katseenkestävää Tamperetta.

Reiluus on muun muassa sitä, että päätöksenteko on läpinäkyvää eikä asioista sovita suljetuissa piireissä. Julkisissa hankinnoissa on noudatettava reilun kaupan ja reilun yrittämisen ehtoja. On kaikkien etu, että verokikkailijat ja työntekijöiden oikeuksien polkijat saadaan pois pelistä.

Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto, joukkoliikenne, kirjastot ja muut julkiset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa tulotasoon katsomatta. Tasa-arvoa on myös se, että kaikilla on esteetön pääsy julkisiin palveluihin ja tiloihin ja kaikilla asuinalueilla on kaikkien lompakolle sopivia asuntoja. Kaupunginosien eriytyminen asukkaiden tulotason mukaan on huonoa kehitystä.

Myös elinympäristön viihtyisyys ja kauneus ovat kaupunkilaisten oikeuksia. Kun kaupunkia rakennetaan, on huolehdittava siitä, että tulos sopii ympäristöönsä ja luo miellyttävää kaupunkiympäristöä. Kaupungin ohella myös rakentajilta on vaadittava vastuuta kaupunkikuvasta ja asukkaiden viihtyvyydestä. Hyvään kaupunkiin kuuluvat myös puistot ja kadunvarsien puut ja muu kaupunkivihreä. Vanhoja kauniita rakennuksia ei saa Tampereelta enää tuhota. Hyvää elinympäristöä luovat myös taide ja kulttuuri kaikissa muodoissaan.

Näitä tavoitteita ajan nyt kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavan yhdyskuntalautakunnan jäsenä. Olen myös kaupunginvaltuuston varajäsen. Aiemmin olen toiminut Tampereen kaupungin hankinnoista vastaavan liikelaitoksen Tampereen Logistiikan (nykyään Tuomi Logistiikka Oy) johtokunnassa, jossa toimin 2012-2014 vasemmistoliiton edustajana. Olen myös ollut Tampere-talon hallituksen jäsenä 2012-2017.

Olen myös Suomen Rauhanpuolustajien toinen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan piirin puheenjohtaja.